Pełny ekran

Jak stworzyć podstronę z wybranymi modułami?

1. Wybieramy z panelu administratora zakładkę „Strony”, a następnie „Dodaj nową”.

2. Uzupełniamy tytuł naszej podstrony.

3. Następnie przechodzimy do bloku tworzenia treści i klikamy przycisk „Dodaj nowy moduł”. Wybieramy interesująca nas pozycję, dla przykładu Hero [styl 1].

4. Uruchamiamy sekcję i uzupełniamy pola poniżej: Nagłówek, Opis, wybieramy Zdjęcie. Możemy również zmienić Kolor tła, a także Przyciski.

5. Dodajemy kolejny moduł np. Opis naszej firmy Opis [styl 1].

6. Uruchamiamy sekcję i uzupełniamy pola zgodnie ze schematem powyżej. Uzupełniamy Nagłówek, Opis i wybieramy Zdjęcie.

7. Możemy również dodać moduł Galeria. Tak jak w krokach powyżej, uruchamiamy sekcję, uzupełniamy Nagłówek, Kolor tła sekji, Liczbę kolumn na które ma zostać podzielona nasza galeria np. 3. Dodajemy parę pozycji poprzez „Dodaj wiersz„. Umieszczamy nasze zdjęcia poprzez „Dodaj obraz„. Możemy również opcjonalnie uzupełnić Opis pod każdym ze zdjęć.

8. Ostatnią sekcją, którą dodamy będzie Formularz kontaktowy. Uruchamiamy sekcję, uzupełniamy Nagłówek, umieszczamy własny kod formularza z zakładki panelu adminsitatora Kontakt/Formularze kontaktowe lub korzystamy z domyślnie ustawionego.

9. Przewijamy stronę edycji do góry. Klikamy w prawym górnym rogu przycisk Opublikuj/Aktualizuj zmiany.

10. I gotowe. Stworzyliśmy podstronę z wybranymi przez siebie modułami.