Pełny ekran

Jak dodać menu?

1. Aby dodać własne menu, z panelu administratora wybieramy zakładkę Wygląd, a następnie Menu.

2. Klikamy odnośnik utwórz nowe menu (jeżeli menu jest już dodane, a chcemy dodać/usunąć lub zmienić dotychczasowe ułożenie możemy pominąć ten krok). Teraz wpisujemy nazwę dla naszego menu i klikamy Utwórz menu.

3. Następnie wybieramy z zakładki „Strony” interesujące nas pozycje. Jeżeli na pierwszej liście, nie ma poszukiwanej przez nas podstrony, przełączamy zakładkę na „Zobacz wszystko” i szukamy wybranej podstrony. Dodajemy wszystkie interesujące nas pozycje, zaznaczając wybrane i klikając na koniec „Dodaj do menu„.

4. Możemy ustawić kolejność elementów menu, łapiąc poszczególne lewym przyciskiem myszy i przeciągając wyżej lub niżej.

5. Aby stworzyć rozwijane podmenu, wystarczy przeciągnąć wybrany element pod drugi, lekko przesuwając w prawo tworząc zauważalny schodek.

6. Jeżeli nie mamy jeszcze podstron, lub chcemy dodać odnośnik do strony zewnętrznej, klikamy na zakładkę „Własne odnośniki„, a następnie uzupełniamy Adres URL oraz Treść odnośnika.

7. Klikamy „Zapisz menu„, a następnie przechodzimy u góry do zakładki „Zarządzaj rozmieszczeniem„. Wskazujemy, które menu, ma się wyświetlić jako nasze główne, następnie klikamy „Zapisz zmiany„.

8. Gotowe. Stworzyliśmy menu główne na naszej stronie. Możemy podejrzeć efekt naszej pracy, klikając w lewym górnym rogu, na [Tytuł naszej witryny].