Pełny ekran

Jak dodać listę partnerów?

1. W celu estetycznego zaprezentowania wielu logotypów jednocześnie, chcąc wyświetlić np. listę naszych partnerów, firm z którymi współpracowaliśmy, lub używanych przez nas technologii możemy wykorzystać do tego celu Partnerzy [slajder].

2. Przechodzimy do bloku Tworzenie treści, klikamy na przycisk „Dodaj nowy moduł” i wybieramy Partnerzy[slajder].

3. Uruchamiamy naszą sekcję, następnie uzupełniamy pola znajdujące się poniżej: Nagłówek, oraz Loga partnerów. Klikamy przycisk „Dodaj nowe logo” i dodajemy w ten sposób parę nowych pozycji. Teraz klikamy „Dodaj obraz„, wybieramy zdjęcie naszego logo i potwierdzamy przyciskiem „Wybierz„. Powtarzamy to dla wszystkich dodawancyh pozycji.

4. Gotowe. Potwierdzamy dokonane zmiany przyciskiem „Aktualizuj” w górnej prawej części strony. Możemy teraz zobaczyć efekt naszej pracy.