Pełny ekran

Jak dodać kafelki oferty?

1. Jeżeli chcemy zaprezentować szeroką gamę naszej oferty lub usług, dobrym rozwiązaniem może okazać się moduł kafelek oferty. Z jego pomocą w estetyczny sposób zaprezentujemy naszą ofertę lub poszczeólne usługi wraz z Tytułem, Opisem i opcjonalnym przyciskiem (o ile zamierzamy kierować użytkownika do podstrony danej oferty lub usługi).

2. Aby to zrobić, przechodzimy do bloku tworzenia treści, klikamy przycisk „Dodaj nowy moduł” i wybieramy „Kafelki oferty”.

3. Uruchamiamy naszą sekcję i uzupełniamy Nagłówek.

4. Określamy Ilość kolumn na które ma być podzielona nasza oferta, jeżeli planujemy więcej poszczególnych Kafelek oferty. Dodajemy nowe kafelki naciskając „Dodaj nową pozycję”. W każdej z dodanych pozycji uzupełniamy Zdjęcie naszej oferty, Tytuł oraz Opis oferty. Na koniec możemy podlinkować Przycisk oferty poprzez przycisk „Wybierz link„.

5. Potwierdzamy dokonane zmiany przyciskiem „Aktualizuj” w górnej prawej części strony. Możemy teraz zobaczyć efekt naszej pracy.