Pełny ekran

Jak dodać galerię zdjęć?

Galeria

1. W celu estetycznego zaprezentowania wielu zdjęć jednocześnie np z sesji fotograficznej, innej działalności artystycznej, bądź ukazania naszych realizacji w branży budowlnaej lub usługowej, warto skorzystać z modułu Galerii. W tym materiale video, pokażę dwa moduły przedstawiające nasze zdjęcia w odmienny sposób. Pierwszy moduł wyświetli nasze zdjęcia w paru kolumnach, drugi moduł przedstawi zdjęcia w postaci przewijanego slidera.

2. Przechodzimy do bloku tworzenia treści, klikamy „Dodaj nowy moduł” i wybieramy Galeria.

3. Uruchamiamy naszą sekcję, a nastepnie uzupełniamy pola znajdujące się poniżej: Nagłówek, Kolor tła sekcji, Liczba kolumn galerii, na które ma być podzielona nasza Galeria np. „3”. Przechodzimy do Galeria zdjęć i klikamy przycisk „Dodaj wiersz” (możemy za wczasu dodać parę pozycji). Klikamy „Dodaj obraz” i wybieramy zdjęcia. Możemy również uzupełnić opcjonalny Opis przy każdym z umieszczonych zdjęć.

4. Potwierdzamy dokonane zmiany przyciskiem „Aktualizuj” w górnej prawej części strony. Możemy teraz zobaczyć efekt naszej pracy.

Galeria [slajder]

1. Przechodzimy do bloku tworzenia treści, klikamy „Dodaj nowy moduł” i wybieramy Galeria [slajder].

2. Uruchamiamy naszą sekcję, a nastepnie uzupełniamy pola znajdujące się poniżej: Nagłówek oraz Kolor tła sekcji. Przechodzimy do Galeria zdjęć i klikamy przycisk „Dodaj wiersz” (możemy za wczasu dodać parę pozycji). Klikamy „Dodaj obraz” i wybieramy zdjęcia. Możemy również uzupełnić opcjonalny Opis przy każdym z umieszczonych zdjęć.

3. Potwierdzamy dokonane zmiany przyciskiem „Aktualizuj” w górnej prawej części strony. Możemy teraz zobaczyć efekt naszej pracy.