Pełny ekran

Jak dodać FAQ?

1. Aby dodać listę Najczęstszych pytań i odpowiedzi (FAQ), przechodzimy do bloku Tworzenie treści, klikamy przycisk „Dodaj nowy moduł” i wybieramy FAQ.

2. Uruchamiamy naszą sekcję, a nastepnie uzupełniamy Nagłówek. Teraz możemy zdecydować czy pierwsze pytanie będzie otwarte dla naszych użytkowników „Otwórz pierwszą” lub czy wszystkie pytania mają być domyślnie otwarte „Otwórz wszystkie zakładki„. Zaznaczamy „Otwórz pierwszą„, by pierwsze pytanie było domyślnie otwarte. Teraz możemy skomponować liste pytań i odpowiedzi. Dodajmy parę nowych pozycji poprzez przycisk „Dodaj nową pozycję”. Teraz dla każdej pozycji możemy uzupełnić pole Pytanie oraz Odpowiedź.

3. Zapisujemy zmiany poprzez przycisk „Aktualizuj” w prawym górnym rogu naszej strony. Możemy teraz zobaczyć efekt naszej pracy.